Kıyametin Alametleri Nelerdir? Gerçekleşen ve Gerçekleşmesi Beklenen Alametler Hangileridir?

Kıyamet alametleri neler? Kıyamet alametleri gerçekleşti mi? Hangi kıyamet alametleri gerçekleşti? Hepsi ve daha fazlası galerimizde... Kıyamet, İslamiyet ve öteki tek tanrılı dinlerin inanışına göre, dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilip mahşerde toplanacağı zamana verilen addır. Bütün semavi dinlerde kıyametin kopacağı ortak bir inanıştır. Daha anlaşılır bir dille fani yaşamın tamamen sona erip ebedi yaşama ulaşacağımız zamanı kıyamet olarak adlandırabiliriz. Böylesi bir yok oluş ve baştan varoluşu düşününce herkes kıyametin ne zaman kopacağı konusunda merak içerisinde olmuştur. Fakat bu zaman ile ilgili net bir bilgi hiçbir zaman olmamıştır. Bu zamanı Allah'tan başka kimse bilmemektedir. Ancak hak dinlere indirilen bütün kitaplarda süreç ile ilgili bazı alametlerden bahsedilmiştir.
DEVAMI İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN
Reklamlar